, , , , ,
doi.org/10.1108/ARLA-05-2013-0037
INCAE Top Articles
Academia. Revista Latinoamericana de Administración
Incae Business School

Ketelhöhn, N, & Ogliastri, E. (2013). Introduction: Innovation in Latin America. Academia. Revista Latinoamericana de Administración, 26(1), 12–32. doi:10.1108/ARLA-05-2013-0037