Additional Metadata
Series INCAE Top Articles
Journal Academia. Revista Latinoamericana de Administración
Citation
Ketelhöhn, N, & Ogliastri, E. (2013). Introducción: Innovación en América Latina. Academia. Revista Latinoamericana de Administración, 26(1), 12–32.